Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Organy Szkoły
MENU
STATYSTYKA DOSTĘPU:
Organy Szkoły

Organami Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Wicedyrektorzy Szkoły
  3. Rada Pedagogiczna
  4. Rada Rodziców
  5. Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Powered by ICOR